Життєвий цикл товару.

Життєвий цикл товару - визначений період часу, що відбиває основні етапи розвитку товару з моменту його розробки до виводу з ринку.

В економічній практиці доцільно життєвий цикл товару розділяти на 4 фази:

– впровадження;

– ріст;

– зрілість;

– спад.

Обсяг

Впровад-

ження Зрілість

Ріст Спад

Час

Рис. 6.1. Життєвий цикл товару.

На ранніх стадіях життєвого циклу товар виробляється у відносно невеликих кількостях, і його дизайн і характеристики постійно змінюються.

Оскільки в продукт напевно будуть внесені зміни, і обсяги реалізації не прогнозовані, то від операційної функції потрібна значна гнучкість.

На стадіях пізнього росту і зрілості продукт і його ринок відносно стабільні, і вся увага звертається на займану ним частку ринку: тут від операцій потрібна тільки висока якість.

Незалежно від продажів задача операційного менеджменту наступна: розробити систему, що може представити товари на ринку досить успішно.

На етапі спаду задача операційного менеджменту зводиться до зняття з виробництва старих товарів, заміна їх новими.

Залежність між збутом товару з витратами і прибутком має вид:

Продажу, Витрати розробки Доход від продажів

витрати, і виробництва

прибуток


Час

Втрати Чистий доход

(прибуток)

Рис. 6.2. Залежність між збутом товару з витратами і прибутком.

Звичайно фірма має від'ємний потік готівки, поки товар розробляється, коли вже товар вийшов на ринок, ці втрати відновлюються.

Звичайно процес проектування продукту йде в наступній послідовності:

ü аналіз потреб ринку;

ü специфікація;

ü концептуальний (ескізний) проект;

ü робочий проект;

ü виробництво;

ü продаж.

Стадії розробки товару представимо у виді:

ІдеїРамки

Як товар буде працювати Рамки Як товар команд по виготовлявся технологіч- ності вир-ва Як товар буде і цінового виготовлятись інжині- з точки зору рінга економічності і надійності Чи відповідає товар потребам ринку
Функціональні можливості
командпо роз-

робці

товару

Специфікація товару

Огляд дизайну
Тестування ринку

Подавання товару товару
Успіх


Рис. 6.4. Витрати на розробку нового товару.

Залежність стадій розробки від кумулятивних витрат показує, що різкий ріст витрат відбувається в момент реального споживання ресурсів – після затвердження робочого проекту.

Практично, в основі розробки кожного товару лежить команда розроблювачів від інженера до маркетолога. І від роботи команди залежить успіх товару.

Визначення і документування товару.

В основі документування товару лежить його специфікація:

ü за ДСТ України

ü відповідно до закордонних стандартів.

При документуванні товару використовуються документи:

ü робоче креслення;

ü специфікація матеріалів, деталей, вузлів;

ü складальне креслення;

ü схематичне зображення товару (структурні, принципові, монтажні схеми);

ü техніко-економічні характеристики товару.


5335043424281218.html
5335101076663178.html
    PR.RU™