Оформлення розв’язку задачі 1

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3

МІКРОКЛІМАТ РОБОЧОЇ ЗОНИ

ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета:Вивчення дії на організм людини параметрів мікроклімату робочої зони та шкідливих речовин, що знаходяться в повітрі виробничих приміщень, нормування параметрів мікроклімату та вмісту шкідливих речовин, ознайомлення з основними заходами, спрямованими на оздоровлення повітряного середовища.

Питання для самоперевірки

1. Що таке повітря? Які його основні компоненти та характеристики?

2. Якими фізичними параметрами характеризується стан повітряного середовища?

3. Що таке мікроклімат?

4. Назвіть види теплообміну організму людини з навколишнім середовищем та в чому вони полягають.

5. Як впливає на стан людини підвищення чи пониження температури оточуючого середовища?

6. Як впливає на стан людини підвищення чи пониження вологості оточуючого середовища?

7. Як впливає на стан людини підвищена швидкість руху або повна відсутність руху повітря оточуючого середовища?

8. Які параметри мікроклімату нормуються і які ні?

9. Що таке оптимальні і що таке допустимі мікрокліматичні умови?

10. Як нормується температура, відносна вологість та швидкість руху повітря робочої зони?

11. Як нормується інтенсивність теплового опромінювання?

12. Що таке шкідливі речовини? Як вони поділяються в залежності від ступеню впливу на організм людини?

13. Від чого залежить ступінь впливу шкідливих речовин на людину?

14. В чому полягає особливість впливу пилу на організм людини? Що таке пневмоконіоз, які є його різновиди?

15. Як нормується вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони?

16. Що таке ГДКрз?

17. Як визначається відповідність якості повітря нормативам, якщо в ньому знаходиться кілька шкідливих речовин?

18. Які заходи та засоби застосовуються для нормалізації параметрів мікроклімату, профілактики перегрівань та переохолодження працівників?

19. В чому полягають методи керування якістю повітряного середовища на рівні підприємства та на робочих місцях?

20. Що таке вентиляція? Які існують системи вентиляції в залежності від способу переміщення повітря?

21. Що таке кондиціонування повітря? Як воно здійснюється?


Домашнє завдання

Задача 1.

Умова.

На одному з робочих місць, характеристика якого, характер роботи на якому та витрати енергії працівника наведені в табл. 1, були виміряні температура (t, oC), відносна вологість (w, %) та швидкість руху повітря (v, м/с).

Завдання.

Визначте згідно варіанту відповідають чи ні отримані результати нормативним значенням параметрів мікроклімату робочої зони і зробіть відповідні висновки.

Методичні вказівки.

1. Зробіть таблицю на зразок табл. 2 і запишіть в ній відомі умови завдання (характер робочого місця та параметри мікроклімату).

2. Визначте і запишіть в таблицю категорію робіт.

3. Визначте і запишіть в таблицю період року, в якому виконувалося вимірювання параметрів мікроклімату.

Примітка. Для більшості регіонів України середньодобова температура повітря зовнішнього середовища вище + 10 оС знаходиться в період між 15 квітня та 15 жовтня, з 15 жовтня до 15 квітня ця температура становить + 10 оС і нижче.

4. Порівняйте визначені параметри мікроклімату з оптимальними та допустимими значеннями відповідно до ДСН 3.3.6.042-99.

Примітка. Для непостійних робочих місць встановлені лише допустимі норми мікроклімату.

5. Зробіть загальний висновок щодо відповідності визначених параметрів мікроклімату нормативним значенням.

Приклад виконання задачі згідно варіанту 26 наведено в таблиці 3.

Таблиця 1

Вихідні дані для задачі 1

Ва-рі-ант Дата вимірювання Характер робочого місця (постійне/ Непостійне) Характер роботи Енерго-витрати організму працівника, ккал/год Параметри мікроклімату
t, oC w, % v, м/с
5 січня Постійне Легка 0,1
5 лютого Непостійне Серед. важкості 0,2
5 березня Постійне Важка 0,3
5 травня Непостійне Легка 0,4
5 червня Постійне Серед. важкості 0,5
5 липня Непостійне Важка 0,6
5 серпня Постійне Легка 0,1
5 вересня Непостійне Серед. важкості 0,2
5 листоп. Постійне Важка 0,3
5 грудня Непостійне Легка 0,4
30 січня Постійне Серед. важкості 0,5
30 березн. Непостійне Важка 0,6
30 червня Постійне Легка 0,1
5 січня Непостійне Серед. важкості 0,2
5 лютого Постійне Важка 0,3
Продовження табл.1
5 березня Непостійне Легка 0,4
5 травня Постійне Серед. важкості 0,5
5 червня Непостійне Важка 0,6
5 липня Постійне Легка 0,1
5 серпня Непостійне Серед. важкості 0,2
5 вересня Постійне Важка 0,3
5 листопада Непостійне Легка 0,4
5 грудня Постійне Серед. важкості 0,5
30 січня Непостійне Важка 0,6
30 березня Постійне Легка 0,1
30 червня Постійне Серед. важкості 0,2
30 січня Непостійне Серед. важкості 0,7
20 лютого Непостійне Важка 0,3
15 березня Непостійне Легка 0,4
20 квітня Непостійне Важка 0,6
20травень Непостійне Важка 0,4
17 червень Постійне Важка 0,2
15 серпня Непостійне Важка 0,3
20 вересня Постійне Легка 0,1
15 жовтня Постійне Важка 0,2
15 листопад Постійне Легка 0,4
20 грудня Непостійне Важка 0,5
25 січня Непостійне Важка 0,3

Таблиця 2

Оформлення розв’язку задачі 1

Характеристика робочого місця ______________________________
Категорія робіт ______________________________
Період року ______________________________
Параметр мікроклімату Висновок
Найме-нування Значення
Фактичне Оптимальне Допустиме
t, oC
w, %
v, м/с
Загальний висновок:________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Таблиця 3


5333627144918294.html
5333686539075337.html
    PR.RU™