Завдання 4

Розрахувати довжину регенераційної дільниці 2-х проводової абонентської лінії технологій xDSL з ймовірністю передачі інформації на регенераційній дільниці РПОМ S =10-(4+ПЦ), згасанням подавлення ехокомпенсатора АЕК = (60 + ПЦ) дБ; коефіцієнтом згасання металевого кабелю на частоті f1 = 800 Гц, a(f1) = 0,1(1+ОЦ) дБ/км

Вихідні дані приведено в табл. 4.1

Таблиця 4.1

Номер останньої цифри студ. квитка (ОЦ) Технологія xDSL Кількість КТЧ Тип коду В, кбіт/с fР, кГц n
HDSL-2 TC-PAM
HDSL 2B1Q
HDSL CAP-64
FCM 2B1Q
FCM 2B1Q
PCM 2B1Q
PCM 2B1Q
FCM 2B1Q
FCM 2B1Q
FCM 2B1Q

де n – число рівнів коду лінійного цифрового сигналу;

fР – розрахункова частота;

В – швидкість передачі технології xDSL.

Методичні вказівки щодо виконання завдання 4

Довжина регенераційної дільниці технологій xDSL визначається в результаті порівняння допустимої та очікуваної захищеності:

АДОП=АОЧ; (4.1)

4.1 Допустима захищеність розраховується за формулою:

АДОП=10,65+11,42 lg(-lg PПОМ S)+20 lg( ),дБ (4.2)

де PПОМ S - ймовірність передачі інформації на регенераційній дільниці;

n – кількість рівнів символів лінійного цифрового сигналу

Кількість рівнів символів САР модуляції можна визначити відповідно табл. 4.2

Таблиця 4.2

Тип модуляції Кількість біт в символі Кількість рівнів символів
САР-8 2(3-2)+21=21+2=4
САР-16 2(4-2)+21=22+2=6
САР-32 2(5-2)+21=23+2=10
САР-64 2(6-2)+22=24+4=20
САР-128 2(7-2)+22=25+4=36

4.2 Очікувана захищеність розраховується за формулою:Аі ОЧ= -10 lg {2(fP/f1)1.5 10-0.1AЕК j2(aі АЛ) 100,1аі АЛ/(0,23 aі АЛ)2}, дБ (4.3)

де fP – розрахункова частота технологій xDSL, кГц

f1 – частота для якої відомо коефіцієнт згасання, кГц (f1=0,8кГц – нормована частота телефонних абонентських ліній)

АЕК – згасання подавлення ехокомпенсатора, дБ

aі АЛ – згасання регенераційної дільниці абонентської лінії, дБ

aі АЛ= a(fP) li P; li P= aі АЛ/a(fP), (4.5)

a(fP) – коефіцієнт згасання абонентської лінії на розрахунковій частоті, дБ/км

a(fP) = a(f1) (4.6)

a(f1) - коефіцієнт згасання на частоті 0,8кГц, дБ/км

j2(aАЛ) – поправочний коефіцієнт, залежний від згасання абонентської лінії. Для розрахункових значень aі АЛ приведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

і
aі АЛ, дБ
j2(aАЛ) 0,08 0,149 0,166 0,155 0,134

4.3 Визначення довжини регенераційної дільниці проводиться графічним методом по результатам розрахунку значень :

- фіксованих довжин регенераційної дільниці li P (по формулі 4.5 для значень aАЛ табл. 4.1);

- допустимої (по формулі 4.2);

- очікуваної (по формулі 4.3, і=1,2,...,5) захищеностей.

Приклад графічної побудови залежностей розрахованих захищеностей приведено на рис. 4.1


5333076226518832.html
5333133835800489.html
    PR.RU™