Необхідність кредиту.

Тема 6. Необхідність і сутність кредиту. Види, функції та роль кредиту.

Грошові реформи: поняття, цілі та види грошових реформ.

Грошові реформи – повна або часткова структурна перебудова державою наявної в країні грошової системи.Головна функція грошової реформи – стабілізація грошового обігу.Типи грошових реформ:

Формальний – впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилучення функціонуючої.

З деномінацією грошового обігу – головна мета це заміна через обмін грошових купюр дійсного масштабу цін.

Конфіскаційного типу (з деномінацією грошового обігу або без нього) – використовують диференційовану шкалу обміну старих грошей на нові.

Грошові реформи є тривалими і проводяться, як правило, декілька років.

Наявність товарного виробництва і грошей об'єктивно зумовлює існування та функціонування кредиту. З розвитком товарного виробництва кредит стає обов'язковим атрибутом господарювання. Якщо рух товарних потоків випереджає грошові, то споживачі матеріальних цінностей в момент їх оплати не мають достатніх грошових коштів, що може зупинити нормальний рух процесу відтворення. Коли рух грошових потоків випереджає товарні, то в учасників виробничого процесу нагромаджуються тимчасово вільні грошові кошти, виникає суперечність між безперервним вивільненням грошей у кругообігу коштів і потребою у постійному використанні матеріальних і грошових ресурсів в інтересах прискорення процесу відтворення. Ця суперечність може бути усунута за допомогою кредиту, який дає можливість отримувати позичальникам грошові кошти, потрібні для оплати матеріальних цінностей та послуг, або придбати їх з розстрочкою платежу. Отже, кредит є об'єктивною вартісною категорією, складовою частиною товарно-грошових відносин, а його необхідність викликана існуванням товарно-грошових відносин.

Виходячи із вищесказаного, можна зробити висновок, що необхідність кредиту викликана існуванням товарно-грошових відносин, а його передумовою є наявність вільних коштів у суб’єктів економічних відносин та наявність поточних або майбутніх доходів у позичальника. Конкретними причинами необхідності кредиту є коливання потреб в коштах та джерелах їх формування у юридичних і фізичних осіб, а також виникнення потреби у створенні та відтворенні основного капіталу.
В умовах ринкової економіки кредит набуває загального характеру. Необхідність кредиту тісно пов’язана з особливостями кругообороту індивідуальних капіталів. Ще більшою мірою кредит необхідний для становлення нових підприємств малого та середнього бізнесу, впровадження нової техніки та технологій.Економічні передумови кредиту у ринковій економіці: наявність тимчасово вільних коштів у кредитора; наявність майбутніх доходів у позичальника.

Необхідність: коливання потреби в обігових коштах суб’єктів ринку; виникнення потреби у створенні та відтворенні основного капіталу.

Завдяки кредиту:

· зменшується час на задоволення господарських та особистих потреб;

· він виступає як опора сучасної економіки, невід’ємний елемент економічного розвитку;

· кредитори мають можливість отримати додаткові грошові кошти при передачі певної суми вільних ресурсів позичальнику.


5332232498691007.html
5332303445161768.html
    PR.RU™