ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНИХ ДНІВ ФІЗИЧНОГО, ЕМОЦІЙНОГО Й ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ЦИКЛІВ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Німецький лікар Вільгельм Фліс ще на початку століття помітив, що у його пацієнтів, в першу чергу у дітей, деякі захворювання повторюються з чіткою періодичністю. Цю періодичність не можна було пояснити якиминебудь факторами. Фліс приступив до докладного дослідження, реєструючи час захворювання і смерті (якщо врятувати хворого не вдавалося), а також дати народження пацієнтів. На основі зібраних даних Фліс дійшов висновку, що у всіх людей з моменту їх народження діють два ритми: 23-добовий фізичний і 28-добовий емоційний. Саме від цих ритмів залежить імовірність захворювання чи смерті.

До аналітичних висновків прийшов і віденський психолог Герман Свобода, проводячи свої спостереження також на початку століття. Займаючись психоаналізом, Свобода звернув увагу на те, що здатність пацієнтів реагувати, проявляти емоції піддана ритмічним коливанням. Як і Фліс, Свобода став досліджувати ймовірність захворювання різними хворобами і незалежно від свого німецького колеги відкрив існування циклів з періодами в 23 і 28 діб, які він назвав відповідно чоловічим і жіночим циклами. Коливанням з 23-добовим періодом піддаються такі прояви людини, як хоробрість, стійкість, воля, фізична сила, коливанням з 28добовим періодом – чутливість, емоційна збудженість, інтуїція.

Фізичний і емоційний ритми були предметом суперечок ще у двадцятих роках нашого сторіччя. Початок дебатам поклав інженер із Інсбрука Фрідріх Тельчер. Аналізуючи результати екзаменів у вищому навчальному закладі, де він викладав, і порівнюючи оцінки з датою народження студентів, Тельчер встановив, що успіхи студентів коливаються за 33-добовим періодом.

Отже, у кожної людини спостерігається три ритми – фізичний (з періодом 23 доби), емоційний (з періодом 28 діб) і інтелектуальний (з періодом 33 доби), – початкові фази яких співпадають з моментом її народження. Кожний із цих трьох періодів можна розділити на дві одинакові частини: перша частина називається позитивним напівперіодом, друга – негативним напівперіодом. Перебуваючи, наприклад, в позитивному напівперіоді фізичного ритму, ми відчуваємо приплив сил, наша працездатність підвищується, ми легко справляємося із завданнями, які вимагають таких фізичних зусиль, які в негативному напівперіоді, скоріше всього були б нам не під силу. В так звані критичні дні цикли "змінюють знак", тобто проходить зміна напівперіодів. Який саме перехід відбувається – із позитивної фази в негативну чи навпаки, несуттєво. В критичні дні даної людини функції, які входять в "сферу дії" відповідного ритму, досягають мінімуму. Особливо небезпечно, коли співпадають критичні дні двох чи тим більше усіх трьох ритмів.Правильна періодичність цих ритмів дозволяє за датою народження людини завчасно вирахувати її критичні дні. В такі дні людині не залишається нічого іншого, як обминати небезпечні місця, утримуватися від прийняття рішень, з особливою увагою відноситися до ситуацій, в яких організм піддається тим чи іншим випробовуванням. Отже, теорія, про яку іде мова, дещо попереджує від капризів долі, в крайньому випадку – зменшує ризик, пом'якшує шкідливість, яка "привноситься" нещасливими днями. Щоб кожний міг перевірити на собі висновки цієї теорії і переконатися в її правильності чи помилковості, викладемо коротко методи вирахування фаз кожного із трьох основних ритмів. З їх допомогою усякий бажаючий зможе за 10 хвилин встановити, в якій фазі фізичного, емоційного і інтелектуального циклів він перебуває, потім відмітити в календарі критичні дні і перевірити правильність теорії. Вирахування доцільно проводити ретроспективне, назад в часі, щоб виключити упередженість в оцінках: знаючи завчасно, що якийсь там день для нас критичний, можна відчути в цей день особливу втомленість.

Для вирахування фаз суттєво знати, скільки цілих періодів циклів пройшло від дня народження до дня, що нас цікавить: фаза циклів визначається залишком від ділення кількості днів, що минули від дня народження до вибраного дня, на тривалість періоду. Цей же принцип ми, по суті, використовуємо, коли говоримо, наприклад, що 9-й день після понеділка співпадає з 3-м днем тижня, тобто припадає на середу (при діленні 9 на 7 частка дорівнює 1, а залишок - 2; перший день тижня - понеділок, 1+2=3 - третій день тижня).

Для спрощення вирахування наводимо таблиці 7.1-7.4 залишків від ділення повністю прожитих років і кількості повністю прожитих місяців на період відповідного циклу. Додавши до залишків кількість днів, що пройшли від початку місяця до дня, що нас цікавить, ми отримаємо повний залишок для відповідного циклу. Як правило, повний залишок виявляється більшим від періоду циклу, тому його потрібно ділити на період циклу, щоб він став меншим від періоду. Саме це число потрібне нам надалі. Оскільки день народження завжди є першим днем циклу, вирахувавши суму 1+ відповідний залишок, ми отримаємо фазу потрібного для нас циклу (так само, як додавши до одиниці залишок від ділення 9 на 7, отримаємо, що на дев'ятий день від понеділка настає середа). При вирахуванні не потрібно випускати з уваги ще одну важливу обставину.

При складанні таблиць ми враховували лише звичайні не високосні роки. Отже, при вирахуванні залишків від ділення кількості повністю прожитих років і повністю прожитих місяців на довжину періоду потрібно весь час додавати кількість високосних років, які припали на даний проміжок часу (тобто врахувати, скільки разів наступало 29 лютого). Високосними рахують усі роки, які діляться на 4, за винятком тих, які закінчуються на два нулі, але не діляться на 400 (наприклад, 1800 або 1900).

Таблиця 7.1 – Залишки від ділення числа повністю прожитих років на період відповідного циклу

Фізичний 23-добовий цикл Емоційний 28-добовий цикл Інтелектуальний 33-добовий цикл
Число років Залишок від ділення Число років Залишок від ділення Число років Залишок від ділення
1 24 47 70 1 29 57 1 34 67
2 25 48 71 2 30 58 2 35 68
3 26 49 72 3 31 59 3 36 69
4 27 50 73 4 32 60 4 37 70
5 28 51 74 5 33 61 5 38 71
6 29 52 75 6 34 62 6 39 72
7 30 53 76 7 35 63 7 40 73
8 31 54 77 8 36 64 8 41 74
9 32 55 78 9 37 65 9 42 75
10 33 56 79 10 38 66 10 43 76
11 34 57 80 11 39 67 11 44 77
12 35 58 81 12 40 68 12 45 78
13 36 5982 13 41 69 13 46 79
14 37 60 83 14 42 70 14 47 80
15 38 61 84 15 43 71 15 48 81
16 39 62 85 16 44 72 16 49 82
17 406386 17 45 73 17 50 83
18 41 6487 18 46 74 18 51 84
19 42 65 88 19 47 75 19 52 85
20 43 66 89 20 48 76 20 53 86
21 49 77 21 54 87
21 44 67 90 22 50 78 22 55 88
22 45 68 91 23 51 79 23 56 89
23 45 69 92 24 52 80 24 57 90
25 53 81 25 58 91
26 59 92
26 54 2 27 60 93
27 55 83 28 61 94
28 56 84 29 62 95
30 63 96
31 64 97
32 65 98
33 66 99

Таблиця 7.2 - Високосні роки від 1900 до 2016

Таблиця 7.3 - Залишки від ділення кількості повних місяців, прожитих у перший рік життя

Фізичний цикл Емоційний цикл Інтелектуальний цикл
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

Таблиця 7.4 – Залишки від ділення числа повних місяців, прожитих у розглянутому році

Фізичний цикл Емоційний цикл Інтелектуальний цикл
Січень Лютий Березень
Квітень Травень Червень
Липень Серпень Вересень
Жовтень Листопад Грудень

Для прикладу вирахуємо фази циклів якоїсь людини, яка народилася 20 лютого 1952 року на 17 березня 1980 року. Результат вирахувань зводимо у таблицю 7.5.

Таблиця 7.5 – Розрахунок фізичного, емоційного і інтелектуального циклів

Показник Фізичний цикл Емоційний цикл Інтелектуальний цикл
Роки. Число повністю прожитих років: 1980–1952=28–1=27. За таблицею 1 знаходимо залишок від ділення
Число високосних років встановлюємо по таблиці 2 (мова тільки про повні роки, тому роки 1952 і 1980 до уваги не беруться)
Місяці. Залишок від ділення числа повних місяців, прожитих в рік народження, знаходимо за таблицею 3 (те, що 1952 рік високосний – несуттєво, оскільки, народившись в лютому, наша людина прожила цей місяць не повністю)
Залишок від ділення повних місяців, прожитих в розглядуваному році, знаходимо за таблицею 4
Враховуємо, що в потрібному для нас році серед повністю прожитих місяців є 1 лютий з 29 днями
Дні. В місяць, коли народився наш добродій, він прожив 29–20 = 9 днів
В тому місяці, для якого ми розрахуємо фазу, людина прожила 17 днів
Після ділення на довжину періоду отримуємо фактичний залишок 64/23=2 89/28=3 89/33=2
ФАЗА 1+18=19-й день 1+5=6-й день 1+23=24-й день

Отже, ми встановили, що 17 березня 1980 року ця людина буде перебувати в негативному напівперіоді фізичного і інтелектуального циклів і в позитивному напівперіоді емоційного циклу. Дійсно, емоційний цикл 17 березня 1980 року буде не досить далеким від своєї середини, а два інших цикли встигли далеко відійти від середньої точки. Але за теорією ритмів першочергове значення має не близькість до середньої точки, а моменти, коли цикл змінює знак. Маючи під рукою календар, неважко визначити критичні дні. Як правило, невідомо в якій годині народилась людина, хоча не все одно, з'явилась вона на світ о 2-й годині ночі чи в 11 годин ранку. Нехай наша людина народився о 12 годині дня; критична точка тоді може на півдоби відхилятися від вирахуваної нами як в один, так і в інший бік (тобто випереджувати час або запізнюватись).

Таким чином, перша критична точка фізичного циклу припадає на 12 годину першого дня, тобто критичний день співпадає з першим днем. Середина циклу розміщується менш зручно, і 12-та доба припадає на 24-ту годину, тобто друга половина 12 доби і перша половина 13 доби можуть бути однаково критичними. Критичні дні емоційного циклу припадають на 1-шу і 15-ту добу. Мінімум розумової працездатності припадає на 1-шу добу і на другу половину 17 доби і першу половину 18 доби. Як бачимо, має значення і погодинний розрахунок, бо за теорією ритмів небезпечними є саме ці моменти, коли цикли змінюють знак, а оскільки передбачити їх можна з точністю до півдоби, то і декілька годин можуть мати значення. Дійсно, за 20 років фізичний ритм проходить приблизно 300 циклів і, відповідно, змінює знак більше ніж 600 разів. Якщо кожний момент зміни знака ми встановимо з невизначеністю в 1 годину, то розбіжність між дійсним і вирахуваним циклами становитиме декілька діб, причому відхилення можуть бути як в сторону випередження, так і в бік запізнення. З особливою точністю потрібно визначити подвійні і потрійні критичні дні.

Повернемось ще раз до нашого прикладу і складемо "прогноз" на основі зроблених нами розрахунків. Критичними днями для цієї людини будуть 26 березня (емоційний цикл) і 27 березня (інтелектуальний цикл). За теорією ритмів сусідні критичні дні також небезпечні, як і ці, що співпадають. У квітні дні знову розмістяться по сусідству: на 12–13 квітня припадає середина Інтелектуального циклу, а 14 квітня настане критичний день фізичного циклу. Нарешті, 7 травня буде критичним днем фізичного і емоційного циклів. Добре зробить наша людина, якщо в цей день залишиться вдома, зайнявшись безпечною справою.

Рисунок 7.1 – Крива біоритмів5330829783284362.html
5330878266525866.html
    PR.RU™